TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NỘI THẤT NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI, THỜI THƯỢNG