Tuyển Dụng

30/12/2021

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÓ KINH NGHIỆM Công ty Cổ phần tập đoàn Thước Tầm cần tuyển gấp Kế toán tổng hợp, đi làm […]
27/11/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự hiện nay, phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm thông báo […]
27/11/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KTS

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự hiện nay, phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm thông báo […]
All in one