NỘI THẤT BIỆT THỰ KHÔNG GIAN MỞ THỜI THƯỢNG, HIỆN ĐẠI