TỔNG HỢP MẪU LAN CAN CẦU THANG ĐẸP, ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ CHI PHÍ THI CÔNG