THƯỚC TẦM GROUP THAM GIA TRIỂN LÃM VIETBUILD ĐÀ NẴNG 2020