Thước Tầm - thiết kế nội thất

SẮC XÁM TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Thiết Kế Nội Thất Nếu gam màu đen bao trùm hết mọi tính chất muốn có của thời trang thì trong thiết kế nội thất là sắc xám. Gam màu trung tính này làm giảm đi sự tối tăm của màu đen huyền bí nhưng tôn sự s...