03-Cuu-Long3
03-Cuu-Long4 03-Cuu-Long503-Cuu-Long6 03-Cuu-Long7
03-Cuu-Long8
03-Cuu-Long9 03-Cuu-Long10
03-Cuu-Long11
03-Cuu-Long12
03-Cuu-Long13
03-Cuu-Long14
03-Cuu-Long15
03-Cuu-Long16
03-Cuu-Long17
03-Cuu-Long18

Toà nhà văn phòng kết hợp ở.

Chủ đầu tư : Đỗ Đức Minh

Địa điểm : 03 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Thiết kế – Thi công : Công ty TNHH Kiến Trúc Thước Tầm.

 

THIẾT KẾ THI CÔNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG KẾT HỢP Ở 5.00/5 (100.00%) 1 vote